คุ้มครองเสียชีวิต IP ที่ใช้งานช่วงนี้ IP จะไม่ได้รับอนุญาต!